Program szkolny

image58

Program szkolny oparty jest na następujących założeniach:

• nauka w szkole sobotniej powinna być przede wszystkim wesoła i przyjemna zważając na to, że sobota jest dla dzieci polonijnych szóstym dniem nauki szkolnej

• dzieci uczą się przez zabawę, więc proponujemy im wiele konkursów, gier i  projektów 

• dla dzieci polonijnych największym wyzwaniem jest mówienie po polsku i porozumiewanie się po polsku z rówieśnikami, dlatego przygotowując lekcje skupiamy się na budowaniu słownictwa i poruszaniu tematów z wielu dziedzin, które mogą zainteresować i pobudzić do dyskusji

• jedną z najbardziej skutecznych metodologii nauczania języka stosowanych dzisiaj jest nauczanie przez treść, gdzie wiedza z poszczególnych dziedzin prowadzi do nauki mechanizmów językowych, a nie odwrotnie

• dzieciom najłatwiej jest przyswoić sobie wiedzę w języku polskim, jeżeli nawiązuje ona do programu szkół kalifornijskich, dlatego w klasach początkowych uczymy się o historii ziemi, roślinach, zwierzętach i zjawiskach naturalnych 

• w klasach starszych kładziemy nacisk na historię i geografię Polski

Kierujemy się systemem nauczania dzieci polonijnych i korzystamy z podręczników Małgorzaty Pawlusiewicz, jak i z materialów Ministerstwa Edukacji Narodowej pdt. "Program nauczania języka polskiego jako dziedziczonego dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym" Agnieszki Rabiej oraz "Rok Polski" autorstwa D. Koszutskiej i Marii Lorek. Zgodnie z założeniami podstawy programowej MEN dla uczniów uczących się poza granicami kraju, program integruje nauczanie języka polskiego i literatury z kształceniem w zakresie historii i geografii Polski. Programy ten poszerzamy korzystając z lektur szkolnych i innych podręczników, książek i pomocy naukowych związanych z tematami naszych lekcji.