image24

"Za utrzymanie i rozwój języka ojczystego w całości odpowiedzialni są rodzice. Drugim czynnikiem zachowania polszczyzny jest oczywiście polska lub polonijna szkoła.  Dopiero szkoła może zapewnić nauczanie wszystkich sprawności w literackiej odmianie języka."

- Dr Ewa Lipińska,

Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Aktualności