Zapisy

image62

Grupa przedszkolna

Aby uczęszczać do grupy przedszkolnej, dzieci muszą:

• mieć ukończone 3 lata do 1 września danego roku szkolnego*

• być emocjonalnie gotowe do pozostania bez rodziców podczas trwania lekcji

• samodzielnie korzystać z toalety

• radzić sobie w środowisku, w którym posługujemy się wyłącznie językiem polskim                                                                                            

    

* dzieci, które ukończą 3 lata do 31 grudnia mogą warunkowo, po zgodzie zarządu szkoły, dołączyć do grupy w semestrze wiosennym.

Grupa zerowa

Aby uczęszczać do grupy zerowej, nowi uczniowie muszą:

• mieć ukończone 5 lat do 1 września danego roku szkolnego

• odbyć krótką rozmowę kwalfikacyjną z koordynatorem programu lub nauczycielem, w której wykażą, że rozumieją  i potrafią odpowiedzieć po polsku na szereg podstawowych pytań zadanych po polsku (uczymy języka polskiego jako ojczystego)

Klasy I, II i III

Aby uczęszczać do klasy I, II, i III nowi uczniowie muszą:

• odbyć krótką rozmowę kwalfikacyjną po polsku z koordynatorem programu lub nauczycielem i wykazać, że rozumieją podstawowe  pytania po polsku i potrafią odpowiedzieć na nie po polsku (uczymy języka polskiego jako ojczystego)

• zademonstrować umiejętność czytania i pisania po polsku na poziome zbliżonym do poziomu swojej grupy wiekowej

Opłaty

Opłata wynosi:

• bezzwrotny depozyt wysokości $50

• opłata za semestr: $300/pierwsze dziecko, $250/drugie dziecko, $200/trzecie dziecko

Opłaty należy dokonać do końca września za pierwszy semestr, do końca stycznia za drugi semestr. 

Czeki należy wystawiać na: "Szkoła Polska w San Diego".

Szkoła Polska w San Diego (SPSD) jest ofertą dla dzieci aktywnych członków House of Poland (ze względu na ubezpieczenie). Członkowie SPSD są zobowiązani do zakupu rocznego członkowstwa w House of Poland ($20 od rodziny). Rodziny nowych uczniów proszone są o uiszczenie opłaty wraz z rejestracją dziecka, rodziny powracające wraz z wiosenną ratą. Czek należy wystawić na "House of Poland".